Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Συντομογραφίες/αρκτικόλεξα/ βραχυγραφίες
Ο σημερινός άνθρωπος έχει την τάση να μιλάει συνθηματικά και αυτό έχει ως συνέπεια να μετατρέπει τις λέξεις σε γράμματα ή σε ομάδες γραμμάτων μόνο από τα αρκτικόλεξα, δηλαδή από τα αρχικά γράμματα των λέξεων.

Η τάση αυτή, είναι αναγκαίο να το δηλώσουμε από την αρχή, δημιουργεί πολλά προβλήματα στη γλώσσα γιατί:
         μετατρέπει τις λέξεις σε ομάδες γραμμάτων,
         εξαφανίζει τα σημαίνοντα και τα σημαινόμενα των λέξεων,
         χάνεται το περιεχόμενο της λέξης,
         η λέξη δεν ακούγεται,
         αφανίζεται η οπτική εικόνα της λέξης,
         η λέξη παραμορφώνεται,
          
Να τι γράφει ο Χρήστος Τσολάκης πάνω στο θέμα αυτό:

«...Και για να γίνω σαφέστερος, θα πάρω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε πόσο φτωχαίνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν μετατρέπεται σε μπλοκ των τριών γραμμάτων Α.Π.Θ. Δεν ακούγεται ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε. Η λέξη πανεπιστήμιο, που κλείνει μέσα της τις επιστήμες, την κάθε επιστήμη που θεραπεύεται εκεί, καταντάει γράμμα ή φθόγγος (ο φθόγγος και το γράμμα Π). Όπως σε φθόγγο και γράμμα (στο φθόγγο και το γράμμα Θ) μετατρέπεται και η λέξη Θεσσαλονίκη, μία λέξη με παραπομπές και ανταύγειες ιστορικές και γεωγραφικές και συναισθηματικές και όποιες άλλες...».
Ποιες συντομογραφίες χρησιμοποιούμε.
Από τις καθιερωμένες συντομογραφίες μέσα στα κείμενα χρησιμοποιούμε τις εξής:

Σωστή γραφή        Ακούγονται
Λάθος γραφή
κτλ.-                    και τα λοιπά
κ.τ.λ. ή κλπ.
π.χ.                       παραδείγματος χάρη/χάριν
Πι χι ή πχ.
λ.χ.                      λόγου χάρη
λχ.
π.Χ                      προ Χριστού
πΧ
μ.Χ                      μετά Χριστόν
μΧ.
π.μ.                     προ μεσημβρίας
πμ.
μ.μ.                     μετά μεσημβρία
μμ.
Προσοχή. Όταν χρησιμοποιούμε τακτικό αριθμητικό, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ή τη λέξη, π.χ. πρώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ..., ή τον αραβικό αριθμό στον οποίο προσθέτουμε ή την κατάληξη -ος,-η,-ο, οπότε έχουμε 1ος, 2ος, ή μία τελεία, οπότε έχουμε 1., 2., 3., ενώ διαβάζουμε πρώτος, δεύτερος ,τρίτος.
Γράφουμε λοιπόν: 20ος αιώνας και 2Ο.αιώνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου