Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Δοτική - Συντακτική λειτουργίαΗ ΔΟΤΙΚΗ


Ουσιαστικό
Επίθετο
Ρήμα
Επίρρημα
Επιφώνημα

Αντικειμενική


Βρίσκεται κοντά σε ουσιαστικά που παράγονται είτε από  ρήματα είτε από επίθετα που συντάσσονται με δοτική
φιλά, εύνοια, έχθρα, ευπείθεια, υποταγή, συμφωνία, ακολουθία, ένωσις, δόσις, χορηγός, συναλλαγή, διαλλαγή


φιλική –εχθρική διάθεση
ωφέλεια βλάβη
ευπείθεια
πειθώ – υποταγή
ισότητα- συμφωνία
ακολουθία – διαδοχή- ταυτότητα ομοιότητα
γειτνίαση, μείξη,
προσέγγιση, αρμόζον, πρέπον
εν, σύν «ομού


Βρίσκεται κοντά σε επιρρήματα που παράγονται  είτε από  ρήματα είτε από επίθετα που συντάσσονται με δοτική


Αναφοράςάξιος
 καλός,
δεινός,
δυνατός,
ισχυρός,
ικανός,
τραχύς
φοβερός,
ταχύς


Εξαρτάται από τροπικά επιρρήματα που συνοδεύονται από το ρήμα έχω

ακολούθως,
απρεπώς,
άμα, παραπλησίως
επιβλαβώς
αναλόγως, όμού
εφεξής
εναντίως
σχεδόν

Ποσού – Μέτρου – Διαφοράς


προσδιορίζει επίθετα συγκριτικού βαθμού


κοντά σε επιρρήματα συγκριτικού βαθμού

Ποιητικού αιτίου ή ενεργούντος προσώπουπροσδιορίζει επίθετα σε –τος, -τέος, -ιμοςηθική

ηθική
Αντικείμενοακολουθία, συμφωνία
αρμόζον, πρέπον, επικοινωνία, ένωση, προσέγγιση, συνάντηση, ισότητα, ομοιότητα,
φιλική – εχθρική ενέργεια,
συμφιλίωση, έριδα
συν, εν, επί, υπό, προς, περί, παρά,Δοτική προσωπική


Καθαρή

Κτητική

Χαριστική

Αντιχαριστική

Ηθική

Αναφοράς

Κρίνοντος προσώπου

Ενεργούντος προσώπου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου