Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Εκφορά των επιρρηματικών προσδιορισμών
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΚΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝΕπιρρηματικές σχέσεις των εμπρόθετων προσδιορισμών.
Σημασία
ΤΟΠΟΣ
πλάγια πτώση
επιρρηματικό κατηγορούμενο τόπου
εμπρόθετο προσδιορισμό τόπου
με τοπικά επιρρήματα
αναφορική επιρρηματική πρόταση

αιτιά        
αναφορά
αναταπόδοση
αντικατάσταση
αντιπροσώπευση
αξία
απαλλαγή
αφετηρία
απομάκρυνση
εξαιτίας, για από
σχετικά με
σε ανταπόδοση
αντί για, στη θέση
εξ ονόματος

από
από
από


ΧΡΟΝΟΣ
πλάγια πτώση
επιρρηματικό κατηγορούμενο χρόνου
εμπρόθετο προσδιορισμό χρόνου
χρονική μετοχή
χρονική πρόταση
χρονικά επιρρήματα

διανομή
διαφορά
εναντίωση
διεύθυνση
διηρημένο όλο
ενασχόληση
ενώπιον
εξαίρεση
ανά, σε

κατά, εναντίον
προς
από
με
μπροστά σε
εκτός από

ΤΡΟΠΟΣ
πλάγιες πτώσεις
εμπρόθετο προσδιορισμό
επιρρηματικό κατηγορούμενο τρόπου
τροπική μετοχή
τροπικά επιρρήματα
αναφορική παραβολική πρόταση

εξάρτηση
επίβλεψη
καταγωγή
κατάσταση
κατεύθυνση
κτήτορα
μέσο
όργανο
από
κάτω από
από
σε
προς, σε

με
με
ΠΟΣΟ
γενική
δοτική
αιτιατική
εμπρόθετο προσδιορισμό
αναφορική παραβολική πρόταση
ποσοτικά επιρρήματα

όρκο
ομοιότητα
όριο
πλησίον
περίπου
ποιητικό αίτιο
προέλευση
μα
σαν, όμοια,
περίπου
κοντά σε

από
από

ΑΙΤΙΑ
πλάγιες πτώσεις
εμπρόθετο προσδιορισμό
αιτιολογική μετοχή
αιτιολογική πρόταση
αναφορική αιτιολογική πρόταση

προσέγγιση
προσθήκη
σημείο
σκοπό
σύγκριση
συμφωνία
περίπου
ακόμα
ως αυτό το σημείο
για προς
σε σύγκριση

ΣΚΟΠΟΣ
πλάγιες πτώσεις
εμπρόθετο προσδιορισμό
τελική πρόταση
τελική μετοχή
επιρρηματικό κατηγορούμενο σκοπού
απαρέμφατο του σκοπού

συνεργασία
συνοδεία
τάξη –ακολουθία
τόπο
τρόπο
ύλη
υπεράσπιση
με τη βοήθεια
με συνοδεία
μετά από, ύστερα από

με
από


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
απαρέμφατο αποτελέσματος
προληπτικό κατηγούμενο
συμπερασματική πρόταση

υποταγή
φιλική στάση
χρόνο
κάτω από
με

ΑΝΑΦΟΡΑ
πλάγιες πτώσεις
εμπρόθετο προσδιορισμό
απαρέμφατο της αναφοράς

χωρισμό
χάρη
ωφέλεια

χωριστά από, δίχως
προς χάριν
για τοσυμφέρον
ΟΡΓΑΝΟ  ΜΕΣΟ
εμπρόθετο προσδιρισμό
δοτική του μέσουΣΥΝΟΔΕΙΑ
εμπρόθετο προσδιορισμό
δοτική συνοδείαςΑΞΙΑ
γενική της αξίαςΜΕΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΑ
δοτική


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
υποθετική μετοχή
υποθετική πρόταση
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου