Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Άγω και βάλλω: πώς σχηματίζονται οι χρόνοι τους;
Ρήματα που «δεινοπαθούν» και ζητούν «βοήθεια».

1.Ένα ρήμα της παραπάνω κατηγορίας είναι το ρήμα «άγω». Το ρήμα αυτό δε χρησιμοποιείται  απλό, αλλά σύνθετο. Ως σύνθετο λοιπόν σχηματίζει τους εξακολουθητικούς χρόνους από το θέμα αγ-, και τους στιγμιαίους από το θέμα αγαγ-.

Εξακολουθητικοί χρόνοι

Ενεστώτας
…εισάγει
Παρατατικός
…εισήγε
Εξακολουθητικός Μέλλοντας
…θα εισάγειΣτιγμιαίοι χρόνοι

Στιγμιαίος Μέλλοντας
…θα εισαγάγει
Αόριστος
…εισήγαγε
Παρακείμενος
…έχω εισαγάγει
Υπερσυντέλικος
…είχε εισαγάγει

Προσοχή: Η υποτακτική του ενεστώτα σχηματίζεται και αυτή από το θέμα αγ-, ενώ η υποτακτική του αορίστου σχηματίζεται από το θέμα αγαγ-.

Γράφουμε: Η χώρα μας πρέπει διαρκώς να παράγει εσπεριδοειδή.
 Η χώρα μας φέτος πρέπει να παραγάγει εσπεριδοειδή.

2. Βοήθεια χρειάζεται και το ρήμα βάλλω, γιατί πολλές φορές προβληματιζόμαστε στο αν πρέπει να βάλουμε ένα –λ ή δύο –λλ. Το ρήμα αυτό στους εξακολουθητικούς χρόνους γράφεται με δύο –λλ, ενώ στους στιγμιαίους με ένα –λ. 

Εξακολουθητικοί χρόνοι

Ενεστώτας
…συμβάλλει
Παρατατικός
…συνέβαλλε
Εξακολουθητικός Μέλλοντας
…θα συμβάλλειΣτιγμιαίοι χρόνοι

Στιγμιαίος Μέλλοντας
…θα συμβάλει
Αόριστος
…συνέβαλε
Παρακείμενος
…έχει συμβάλει
Υπερσυντέλικος
…είχε συμβάλει


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου