Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Εκφράσεις που λέγονται ή γράφονται λανθασμένα...Eκφράσεις από τη Βίβλο, αλλά και από ύμνους και ακολουθίες της Εκκλησίας, οι οποίες με τα χρόνια έχουν υποστεί αλλοίωση (ελαφρά, κατά κανόνα), με αποτέλεσμα σήμερα να εκφέρονται ή να γράφονται με λανθασμένο τρόπο.


 Συχνά, λοιπόν, ακούμε και βλέπουμε γραμμένο:

·         επί δικαίων και αδί­κων (αντί για επί δικαίους και αδίκους),
·         απ' άκρου εις άκρον (αντί για το σω­στό απ' άκρου έως άκρον),
·         πρό­βατο επί σφαγής (αντί επί σφαγήν),
·                  λίθος επί λίθου (αντί λίθος επί λίθον),
·         εν χορδαίς και οργάνοις (αντί και οργάνω),
·         ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου (αντί δια του προφήτου),
·         ουκ έχω πού την κε­φαλήν κλίναι (αντί κλίνη),
·         οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ (αντί εν Ιερου­σαλήμ),
·         του λόγου το αληθές (αντί το ασφαλές),
·          ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων (αντί και ο βρυγμός των οδόντων
·         δια το θεαθήναι (αντί προς το θεαθήναι),
·         μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε (αντί και ου μη κριθήτε),
·         πριν αλέκτωρ φωνήσει/λαλήσει τρις (αντί για πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου