Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Ασκήσεις στα κείμενα 6,7,8,9 των Λατινικών


  

ΚΕΙΜΕΝΟ 6Ο .

1. Να γράψετε τα ουσιαστικά της γ΄κλίσης στην πτώση και στον αριθμό που βρίσκεται το καθένα στο κείμενο 6 και να προσδιοριστεί το γένος του.

2. Να κλίνετε τον ενεστώτα ,παρατατικό και μέλλοντα του ρήματος possum.

3. Να μεταφράσετε στα ελληνικά τις παρακάτω προτάσεις:
Leges sunt mens et animus civitatis.
Civitas sine legibus non stat.

4. Nα διορθώσετε, όπου είναι λανθασμένη, την πτώση με την οποία συντάσσεται η καθεμιά πρόθεση:
ad
αιτιατική
in
αιτιατική
cum
δοτική
de
αφαιρετική
in
αφαιρετική
contra
αιτιατική
pro
δοτική
sine
αφαιρετική

5. Οι πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών που λειτουργούν  ως αντικείμενα να μεταφερθούν στον άλλο αριθμό από αυτόν που βρίσκονται.

6. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των παρακάτω ρημάτων:
Stat

Sumus

Continent

servant


7. Nα κλιθεί η συνεκφορά ea civitas στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού αριθμού.

8. Να προσδιορίσετε το είδος των αντωνυμιών του κειμένου.

9. Να μετατρέψετε τα επίθετα στα παρακάτω παραδείγματα σε αναφορικές προτάσεις σύμφωνα με το παράδειγμα:
Civitas libera
Civitas, quae libera est
Lex valida

Iudex liber10. Να προσδιορίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κείμενου και το σύνδεσμο με τον οποίο εισάγονται.

11. Το απαρέμφατο esse είναι τελικό ή ειδικό; Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

12. Η πρόταση sic civitas sine lege non stat” να εξαρτηθεί από την πρόταση  Cicero putat”.KEIMENO 7Ο .
13. Vim, vir: Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς.
14. Nα βρείτε το υποκείμενο των απαρεμφάτων του κειμένου και να δηλώσετε την ταυτοπροσωπία ή την ετεροπροσωπία.
15. in hibernis multis: Τι πτώση είναι;
16. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών του κειμένου που απαντώνται μόνο στον πληθυντικό αριθμό.
17.Να εντοπίσετε τις αντωνυμίες του κειμένου και να γράψετε την αντίστοιχη πτώση και στα τρία γένη και στους δύο αριθμούς.
18. Να μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση ή στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού όλους τους κλιτούς τύπους των παρακάτω προτάσεων:
Miles vim hostis cavere debet
Legati admonent milites his verbis
19. Πώς συντάσσονται τα ρήματα iubeo,  impero, audio, nuntio, debeo και soleo;
20. Να γράψετε την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό των ισοσύλλαβων τριτοκλίτων ονομάτων του κειμένου (7).
21. Να γράψετε το σουπίνο των ρημάτων της δεύτερης συζυγίας του κειμένου (7) και να τα μεταφέρετε στον παρακείμενο υπερσυντέλικο και τετ. μέλλοντα.
22. Να κλιθούν  οι συνεκφορές στις πλάγιες πτώσεις του ενικού και πληθυντικού αριθμού:
Hoc verbum,   speculator noster.
23. Να εξαρτηθεί η πρόταση «hostes adventare audio» από τη πρόταση Caesar dicit militibus».
ΚΕΙΜΕΝΟ 8Ο .
24. pugillares:Τι γένους είναι και σε ποια κατηγορία ουσιαστικών ανήκει;
25. Aliquid: Τι αντωνυμία είναι και πώς κλίνεται;
26. Να μετατραπούν τα ρήματα του μαθήματος 2 σε απαρέμφατα εξαρτώμενα από το «Caesar narrat»
27. Να κλίνετε την συνεκφορά: reti vacuo.
28. videbiserrare: Να γίνει η σύνταξη της πρότασης.
29. Να γράψετε τη γενική και αφαιρετική του ενικού αριθμού των θηλυκών ουσιαστικών του κειμένου, όχι των κύριων ονομάτων (8).
30. Να κλίνετε τη συνεκφορά ferox magnum.
31. Σε όλες τις αντωνυμίες του κειμένου να γράψετε την αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να την αναγνωρίσετε.
32. Να προσδιορίσετε όλους τους εμπρόθετους προσδιορισμούς του κειμένου.
33. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων της δεύτερης συζυγίας του κειμένου και να γίνει χρονική αντικατάσταση του ρήματος ή των ρημάτων της γ΄συζυγίας.
34. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:
Cornelio Tacito, feroces, cogitationis, tibi, errare.

ΚΕΙΜΕΝΟ 9Ο

35. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της τρίτης συζυγίας.
36. Στα αρσενικά ουσιαστικά της τρίτης κλίσης του κειμένου(9) να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις στο αριθμό που βρίσκονται μέσα στο κείμενο.
37. Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.
38, huic modo, illud delictum: Να κλιθούν οι συνεκφορές στον άλλο αριθμό.
39. et cultro se ipsam interficit: Τι είδους αυτοπάθεια έχουμε;
40. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις απρόθετες γενικές και αφαιρετικές του κειμένου(9).
41. Illis femina cum lacrimis iniuriam iniuriam aperit: Να εξαρτηθεί από τη φράση «Ego audio” και να γίνει απαρεμφατική.

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου