Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Απαντήσεις στους συλλογισμούς και τρόπους ανάπτυξης των παραγράφων
Είδος συλλογισμού
1
Παραγωγικός
2
Επαγωγικός
3
Παραγωγικός
4
Παραγωγικός
5
Επαγωγικός
6
Παραγωγικός
8
παραγωγικός
9
Επαγωγικός
10
Επαγωγικός
12
παραγωγικός

Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου
1
Παραδείγματα
2
Διαίρεση
3
Συνδυασμός τρόπων ( ορισμός – διαίρεση)
4
παραδείγματα
5
Συνδυασμός μεθόδων (αιτιολόγηση, σύγκριση,παραδείγματα)
6
Αιτιολόγηση
7
Σύγκριση –αντίθεση
8
Αίτιο αποτέλεσμα
9
Ορισμό
10
Διαίρεση
11
Σύγκρισης-αντίθεσης
12
Αιτίου αποτελέσματος
13
Συνδυασμός μεθόδων ( αιτιολόγηση, αναλογία)
14
Ορισμό
15
Αιτιολόγηση
16
Σύγκριση –αντίθεση
17
Συνδυασμός μεθόδων (αιτιολόγηση, παραδείγματα)
18
Αιτιολόγηση
19
Αναλογία
20
παραδείγματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου