Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Κριτήριο περιγραφή Παρακάτω παρατίθενται διάφορα θέματα για περιγραφή. Ποια σημεία πρέπει να αποδώσουμε στο καθένα, για να είναι πλήρης η περιγραφή
  
 Εικόνα 1η Παραδοσιακό κτίριο.Εικόνα 2η.Εικόνα 3η  Πίνακας ζωγραφικής,“American Gothic” του Grant Wood, ακολουθούμενος από διάφορες παραλλαγές… Σχολιάστε την παρακάτω  περιγραφή  του πίνακα και περιγράψτε και σεις όποια «παραλλαγή» θέλετε. Αν, όπως λένε, η Μόνα Λίζα είναι ο πιο αναγνωρίσιμος πίνακας παγκοσμίως, τότε και το “American Gothic” του Grant Wood είναι το πιο αναγνωρίσιμο έργο της αμερικάνικης ζωγραφικής.
O Γκραντ Γουντ (1891-1942) στον πίνακα αυτό που δημιούργησε το 1940, απεικονίζει ένα κτηματία με την κόρη του, μπροστά από ένα αγροτόσπιτο, και περιγράφει τους παραδοσιακούς ρόλους των 2 φύλων στην αμερικανική αγροτική κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το δικράνι στο χέρι του άνδρα, που από τη μια συμβολίζει την χειρωνακτική εργασία με την οποία ασχολούνταν κυρίως οι άνδρες και από την άλλη τον εξουσιαστικό ρόλο που έχει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια.
Στο μικρό , γοτθικού ύφους παράθυρο του αγροτόσπιτου, που προβάλει ανάμεσα στις δύο μορφές, οφείλεται και ο τίτλος του πίνακα. Το σπίτι αυτό, που χτίστηκε το 1881 στο Eldon της Iowa, και ανακηρύχτηκε ιστορικό εθνικό μνημείο το 1974, δεν είναι ανοιχτό για το κοινό. Οι επισκέπτες όμως μπορούν να το φωτογραφίσουν εξωτερικά, όπως ακριβώς έκανε και ο Wood για να μπορέσει να δουλέψει πιο άνετα τον πίνακά του. Μικρή λεπτομέρεια της όλης ιστορίας είναι ότι, το γοτθικό παράθυρο που ενέπνευσε τον αμερικανό ζωγράφο, φυλάσσεται τώρα στο Boulder του Colorado, κι αυτό που φωτογραφίζουν πια οι τουρίστες είναι ένα νεώτερο αντίγραφό του.
Ποιο περιγραφικό μοντέλο και τεχνικές χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για την περιγραφή του πίνακα; 

 


 

Η περιγραφή.  Ερωτήσεις                                                                                                      


1. Τι είναι η περιγραφή; Δώστε έναν ορισμό.
2. Τα αντικείμενα της περιγραφής είναι άπειρα;   Είναι στατικά ή και εξελισσόμενα; Δώστε ένα παράδειγμα.
3.Τι  μπορεί να περιγραφεί; Παραδείγματα.
4. Ποιος ο σκοπός της περιγραφής; Που μπορεί να αποβλέπει;
5. Πού συναντάμε περιγραφικά κείμενα;
6. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η γλώσσα της περιγραφής;
7. Υπάρχει αντικειμενική και υποκειμενική περιγραφή; Τι απουσιάζει στην αντικειμενική περιγραφή; Πού χρησιμοποιείται κυρίως η υποκειμενική περιγραφή;
8. Πού βασίζεται η συνοχή, ως στοιχείο κειμενικότητας,  σε ένα περιγραφικό κείμενο;
9. Πώς εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα στο περιγραφικό κείμενο;
10. Το περιγραφικό σχέδιο, ως κίνηση στο χώρο, εμφανίζεται με διάφορες παραλλαγές  ή περιγραφικά μοντέλα, ανάλογα με το ποιο είναι το αντικείμενο της περιγραφής, ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο αποδέκτης. Να αναφέρεις αυτές τις παραλλαγές και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ομιλών ή ο γράφων για να περιγράψει κάτι.
11. Ποια κειμενικά είδη διακρίνουμε στην περιγραφή;
12. Δώσε ένα παράδειγμα  παραγωγικής και επαγωγικής πορείας στην παρουσίαση κάποιου θέματος.
13. Βασικά χαρακτηριστικά ενός περιγραφικού είναι η ακρίβεια και η σαφήνεια. Γιατί; Σε ποια περιγραφικά κείμενα είναι αναγκαίο αυτό;
14. Ποιες προθέσεις εξυπηρετεί η επιλογή του συγγραφέα/ομιλητή στην ενεργητική ή παθητική σύνταξη κατά την περιγραφή ενός αντικειμένου; 
15. Ποιος ο ρόλος του επιθέτου στην περιγραφή; Ποια τα χαρακτηριστικά αυτής  της γλώσσας;
16 Πού συναντάται κυρίως η κυριολεκτική –δηλωτική λειτουργία της γλώσσας και πού η μεταφορική –   συνυποδηλωτική; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επιλογή της μιας ή της άλλης;  Τι κερδίζει ο λόγος με τη μεταφορική λειτουργία της γλώσσας;
17. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η παράθεση σχολίων από την πλευρά  του συγγραφέα /ομιλητή κατά την παεριγραφή; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την οπτική του;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου