Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

Άγνωστο κείμενο. 10 Μαρτίου 2013Κείμενο προς επεξεργασία

 …Ἀπέχεσθε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν' ἀσφαλέστερον τοὺς οἴκους τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν κεκτῆσθε. Τοιούτους  εἶναι χρὴ περὶ τοὺς ἄλλους οἷόν περ ἐμὲ περὶ ὑμᾶς ἀξιοῦτε γίγνεσθαι.  Μὴ σπεύδετε πλουτεῖν μᾶλλον ἢ  χρηστοὶ δοκεῖν εἶναι, γιγνώσκοντες ὅτι καὶ τῶν Ἑλλήνων  καὶ τῶν βαρβάρων οἱ μεγίστας ἐπ' ἀρετῇ δόξας ἔχοντες πλείστων ἀγαθῶν δεσπόται καθίστανται. Τοὺς χρηματισμοὺς τοὺς παρὰ τὸ δίκαιον γιγνομένους ἡγεῖσθε μὴ πλοῦτον, ἀλλὰ κίνδυνον ποιήσειν. Μὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι  νομίζετε, τὸ δ' ἀναλῶσαι ζημίαν· οὐδέτερον γὰρ τούτων  ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀλλ' ὁπότερον ἂν ἐν καιρῷ καὶ  μετ' ἀρετῆς γίγνηται, τοῦτ' ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας.

Mετάφραση

Ασκήσεις

1. ἀπέχεσθε, ἀναλῶσαι, κεκτῆσθε, ἡγεῖσθε: Να αναγνωριστούν γραμματικά.

2.α. Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των ρημάτων που σχηματίζουν αόριστο β΄.
2β.Των συνηρημένων ρημάτων του κειμένου να γράψετε την προστακτική του ενεστώτα.

3. Στα τριτόκλιτα ουσιαστικά του κειμένου να γράψετε την αντίστοιχη πτώση στον άλλο αριθμό.

4. Να χαρακτηριστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου, να δηλωθεί η συντακτική τους θέση και να  δικαιολογηθεί η έγκλιση εκφοράς τους.

5. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των απαρεμφάτων και να δηλωθεί το υποκείμενό τους.

6. Να προσδιοριστεί η συντακτική θέση των απρόθετων γενικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου