Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Το πολυτονικο σύστημα


Τὰ βίντεο αὐτά,περιέχονται 10 ἁπλὰ μαθήματα γιὰ τήν,ὅσο τὸ δυνατὸν εὐκολότερη,ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος.Τὰ 10 αὐτὰ μαθήματα εἶναι ἀντιγραφὴ καὶ μεταφορὰ σὲ μορφὴ βίντεο τῶν 10 μαθημάτων ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα http://www.polytoniko.org/ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔμαθα καὶ ἐγώ πολυτονικό.Εἶναι μιὰ ἀξιέπαινη προσπάθεια κάποιων ἀνθρώπων γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ μάθουμε πολυτονικὸ κὶ ἐμεῖς,ποὺ μᾶς τὸ στέρησαν στὸ σχολεῖο.
Ἀπὸ τὴ δικὴ μου ἐμπειρία (εἶμαι 25 χρονῶν) τὰ τελευταῖα 4 χρόνια ποὺ γνωρίζω τὸ πολυτονικό νὰ σᾶς πῷ τὸ ἑξῆς:Μὲ αὐτὰ τὰ 10 μαθήματα ἐκ πρώτης ὄψεως μπορεῖ νὰ φαίνεται δύσκολο,καὶ πράγματι ἂν τὸ βάλετε σκοπό,τὶς πρῶτες ἡμέρες θὰ σᾶς φανῇ ἀρκετὰ δύσκολο.Προσοχή ὅμως!Περίπου στὶς 10 μέρες συστηματικῆς προσπάθειας θὰ ἀρχίσῃ νὰ γίνεται αὐθόρμητα μιὰ ἐντυπωσιακὴ ἀντιστροφή μέσα σας,μέσα στὸν ἴδιο τὸν ψυχισμό σας.Τί ἐννοῶ.Γενικὰ μιλώντας,οἱ κανόνες αὐτοὶ ἔχουν ὡς ὑπόβαθρο μιὰ μουσικότητα ποὺ περιέχει στὸ ἐσωτερικό της ἡ γλώσσα μας,μιὰ μουσικότητα ποὺ δὲν χρειάζεστε κανένα σχολεῖο γιὰ νὰ τὴν μάθετε ἂν μιλᾶτε ἑλληνικὰ τὴν ἔχετε ἤδη σὲ λανθάνουσα μορφή ἐγκατεστημένη μέσα σας!Σὲ 10 μέρες συστηματικῆς προσπάθειας οἱ ἀφομοιωμένοι κανόνες θὰ ἐνεργοποιήσουν τὴν ἐνυπάρχουσα,μέσα σας,πληροφορία τῆς μουσικότητας ,τῆς γλώσσας ποὺ καθημερινὰ χρησιμοποιεῖτε,καὶ ἔκπληκτοι θὰ δεῖτε ὅτι χωρὶς νὰ θυμᾶστε ρητῶς (δηλαδὴ νὰ ἀνακαλεῖτε στὴν μνήμη σας ρητῶς)τοὺς πολλοὺς κανόνες,θὰ μπορεῖτε πανεύκολα νὰ ξέρετε τί τόνους καὶ πνεύματα πρέπει νὰ βάλετε.Δὲν ξέρω πῶς γίνεται,ἁπλὰ ξέρω ὅτι ἔτσι συμβαίνει!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου