Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΤΟΧΗ - Καταλήξεις δευτεροκλίτων - τριτοκλίτων μετοχών
ΜΕΤΟΧΗ
Δευτερόκλιτες μετοχές
λυόμενος,η,ον
λυσόμενος, η ,ον
λυσάμενος, η, ον
λελυμένος, η, ον

ποιούμενος ,η ,ον
τιμώμενος, η, ον
δηλούμενος, η, ον
δεικνύμενος, η, ον


Τριτόκλιτες μετοχές
λύσας, λύσασα, λῦσαν
ἱστάς, ἱστᾶσα, ἱστάν
βάς, βᾶσα, βάν
ἀποδράς, ἀποδρᾶσα, ἀποδράν

λύων, λύουσα, λῦον
ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν ( εἷλον)
φυγών, φυγοῦσα, φυγόν
ἰδών ,ἰδοῦσα, ἰδόν
γράψων γράψουσα, γράψονλυθείς, λυθεῖσα, λυθέν
γραφείς, γραφεῖσα, γραφέν
τιθείς, τιθεῖσα, τιθέν
ρυείς, ρυεῖσα, ρυέν
ἱείς, ἱεῖσα, ἱέν

τιμῶν, τιμῶσα, τιμῶν
φοιτῶν, φοιτῶσα, φοιτῶν
ἐλῶν, ἐλῶσα, ἐλών  (μέλλων ἐλαύνω)Διδούς, διδοῦσα, διδόν
ἁλούς, ἁλοῦσα, ἁλόν
γνούς, γνοῦσα, γνόν
βιούς, βιοῦσα, βιόν

Δηλῶν, δηλοῦσα, δηλοῦν
Ποιῶν, ποιοῦσα, ποιοῦν
ἀγγελῶν, ἀγγελοῦσα, ἀγγελοῦν  (μέλλων)
ἐρῶν, ἐροῦσα, ἐροῦν  (μέλλων)

Δεικνύς, δεικνῦσα, δεικνύν
ἀπολλύς, ἀπολλῦσα, ἀπολλύν
δύς, δῦσα,δύν (ἔδυν)
φύς, φῦσα, φύν( ἔφυν)

λελυκώς, λελυκυῖα, λελυκός
γεγραφώς, γεγραφυῖα, γεγραφός
τεθνηκώς, τεθνηκυῖα, τεθνηκός
εἰκώς, εἰκυῖα, εἰκός
δεδιώς, δεδυῖα, δεδιός
εἰδώς, εἰδυῖα, εἰδός


ἑστώς, ἑστῶσα, ἑστώς (ος),  
τεθνεώς, τεθνεῶσα, τεθνεώς (ος)


Για την κλίση των μετοχών πατήστε ΕΔΩ

1 σχόλιο:

  1. Ο τύπος λυόμενον στην κλητική ενικού, στο αρχείο που ανοίγει, τι ακριβώς τύπος είναι;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή